Najnowsze aktualności

MECHATRONIKA

Studia trwają 4 lata (8 semestrów w tym jeden w całości przeznaczony na praktykę morską). W ramach kierunku począwszy od 3 semestru realizowane są następujące specjalności:

  • elektroautomatyka okrętowa,
  • mechatronika systemów energetycznych.
Absolwent tego kierunku posiada tytuł zawodowy inżyniera. Po ukończeniu specjalności elektroautomatyka można znaleźć zatrudnienie wśród członków załóg obiektów pływających jako oficer elektroautomatyk okrętowy, w służbach dozoru technicznego armatorów, w służbach towarzystw klasyfikacyjnych, w stoczniach produkcyjnych i remontowych, w przedsiębiorstwach przemysłu okrętowego oraz innych zajmujących się wytwarzaniem i eksploatacją maszyn oraz układów mechatronicznych.
Absolwenci specjalności mechatronika systemów energetycznych (niepływającej) są przygotowani do zajmowania stanowisk pracy w stoczniach produkcyjnych i remontowych, w służbach remontowych przedsiębiorstw produkcyjnych, służbach nadzoru technicznego przedsiębiorstw, towarzystwach klasyfikacyjnych, jednostkach projektowych, konstrukcyjnych i technologicznych związanych z przemysłem okrętowym.