SEMESTRALNY KURS - 4 miesiące

PODSTAWOWE INFORMACJE

  1. zajęcia: 450 godzin (30 godzin tygodniowo)
  2. okres: 5 marca 2019 – 29 czerwca 2019 (4 miesiące)
  3. cena: 5930 PLN czyli 1500 EUR lub 1700 USD
  4. poziom: kurs dla osób na poziomie A2 (od A2 do B2)
SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE

KURS:

Kurs składa się z jednego semestru tj. 15 tygodni zajęć (razem 450 godzin lekcyjnych). Zgodnie z polskim systemem edukacyjnym, każda godzina zajęć trwa 45 minut.

Program obejmuje naukę gramatyki oraz słownictwa języka polskiego, zajęcia poświęcone rozwijaniu pozostałych sprawności językowych (słuchanie i czytanie), a także rozwijaniu umiejętności komunikacji i interakcji ustnej oraz pisemnej. Dodatkowo w program wplecione zostały zajęcia typu outdoor, mające sprawdzić nabywane kompetencje w sytuacjach rzeczywistych. Zajęcia prowadzone są przez doświadczonych nauczycieli, absolwentów studiów magisterskich. Osoby zainteresowane podjęciem studiów w naszej uczelni będą mogły nieodpłatnie, poza godzinami objętymi kursem, brać udział w wybranych wykładach jako słuchacze.

Aby ukończyć kurs należy uczestniczyć w min. 75% zajęć, uzyskać wymagane zaliczenia i oceny oraz zdać egzamin wewnętrzny kończący kurs.

CENA:

Łączny koszt kursu wynosi 5930 PLN w tym bezzwrotna opłata wpisowa w wysokości 930 zł oraz opłata za kurs (semestr) w wysokości 5000 PLN wnoszone razem na minimum 30 dni przed datą rozpoczęcia kursu.

Ww. opłaty mogą być wnoszone również w walucie EUR lub USD. Wysokości opłat w EUR lub USD zależy od aktualnego kursu wymiany walut wobec waluty PLN.

W cenie kursu ujęto wszystkie koszty związane z kursem (uczestnictwo w zajęciach, podręczniki, niezbędne materiały). W cenie kursu nie ujęto natomiast kosztów zakwaterowania i utrzymania się w Szczecinie.

Uczestnicy kursu mogą ubiegać się o zakwaterowanie w akademiku należącym do Akademii, gdzie miesięczny koszt zakwaterowania wynosi około 550 PLN za miesiąc w pokoju dwu lub trzyosobowym.

Ważne! Akademia zastrzega sobie prawo do odwołania kursu w przypadku, gdy nie zbierze się minimalna liczba 8 uczestników.

Opłata za kurs może zostać zwrócona na prośbę uczestnika jedynie w przypadku nie uzyskania wizy, poważnej choroby uniemożliwiającej przyjazd do Polski albo z innych ważnych przyczyn losowych, przy czym taka okoliczność musi być odpowiednio udokumentowana a wniosek musi wpłynąć do Akademii najpóźniej 7 dni przed rozpoczęciem kursu. Opłata za kurs jest również zwracana w przypadku odwołania kursu przez Akademię. Odwołanie kursu to jedyny przypadek, w którym Akademia zwraca również opłatę wpisową.

ZAPISZ SIĘ!

W celu zapisania się na kurs należy wysłać podpisany imieniem i nazwiskiem e-mail na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. z zapytaniem o kurs. W odpowiedzi osoba zainteresowana otrzyma e-mail z informacją o terminie wniesienia opłat oraz numerach kont (w PLN, EUR i USD).

Osoby przyjęte na kurs, które wniosły opłatę wpisową oraz opłatę za pierwszy semestr otrzymają list akceptacyjny. Stanowi on podstawę do ubiegania się o wizę w polskich placówkach konsularnych (nie dotyczy osób z krajów objętych ruchem bezwizowym z Polską).