ROCZNY KURS - 9 miesięcy

PODSTAWOWE INFORMACJE

  1. zajęcia: 900 godzin (30 godzin tygodniowo)
  2. okres: 7 października 2019 – 28 czerwca 2020 (9 miesięcy)
  3. cena: 10930 PLN czyli około 2700 EUR lub 3100 USD
  4. poziom: kurs dla osób początkujących (od poziomu „0” do B2)
SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE

KURS:

Kurs składa się z dwóch semestrów. Każdy semestr składa się z 15 tygodni zajęć (razem 900 godzin lekcyjnych). Zgodnie z polskim systemem edukacyjnym, każda godzina zajęć trwa 45 minut.

Program obejmuje naukę gramatyki oraz słownictwa języka polskiego, zajęcia poświęcone rozwijaniu pozostałych sprawności językowych (słuchanie i czytanie), a także rozwijaniu umiejętności komunikacji i interakcji ustnej oraz pisemnej. Dodatkowo w program wplecione zostały zajęcia typu outdoor, mające sprawdzić nabywane kompetencje w sytuacjach rzeczywistych. Zajęcia prowadzone są przez doświadczonych nauczycieli, absolwentów studiów magisterskich. Uczestnicy kursu zainteresowani jednocześnie podjęciem studiów w naszej uczelni będą mogli nieodpłatnie (od drugiego semestru) brać udział w wybranych wykładach jako słuchacze (poza godzinami objętymi kursem).

Aby ukończyć kurs należy uczestniczyć w min. 75% zajęć, uzyskać wymagane zaliczenia i oceny oraz zdać egzamin wewnętrzny kończący kurs.

CENA:

Łączny koszt kursu wynosi 10930 PLN w tym:
  • opłata wpisowa w wysokości 930 zł (bezzwrotna) oraz opłata za pierwszy semestr w wysokości 5000 PLN wnoszone razem na minimum 30 dni przed datą rozpoczęcia kursu;
  • opłata za drugi semestr 5000 PLN wnoszona minimum 7 dni przed datą rozpoczęcia drugiego semestru.
Ww. opłaty mogą być wnoszone również w walucie EUR lub USD. Wysokości opłat w EUR lub USD zależy od aktualnego kursu walut wobec waluty PLN

W cenie każdego kursu ujęto wszystkie koszty związane z kursem (uczestnictwo w zajęciach, podręczniki, niezbędne materiały). W cenie kursu nie ujęto natomiast kosztów zakwaterowania i utrzymania się w Szczecinie.

Uczestnicy kursu mogą ubiegać się o zakwaterowanie w akademiku należącym do Akademii, gdzie miesięczny koszt zakwaterowania wynosi około 550 PLN za miesiąc w pokoju dwu lub trzyosobowym.

Ważne! Akademia zastrzega sobie prawo do odwołania kursu w przypadku, gdy nie zbierze się minimalna liczba 8 uczestników.

Opłata za pierwszy semestr może zostać zwrócona na prośbę uczestnika jedynie w przypadku nie uzyskania wizy, poważnej choroby uniemożliwiającej przyjazd do Polski albo z innych ważnych przyczyn losowych, przy czym taka okoliczność musi być odpowiednio udokumentowana a wniosek musi wpłynąć do Akademii najpóźniej 7 dni przed rozpoczęciem kursu. Opłata za pierwszy semestr jest również zwracana w przypadku odwołania kursu przez Akademię. Odwołanie kursu to jedyny przypadek, w którym Akademia zwraca również opłatę wpisową.

ZAPISZ SIĘ!

W celu zapisania się na kurs należy wysłać podpisany imieniem i nazwiskiem e-mail na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. z zapytaniem o kurs. W odpowiedzi osoba zainteresowana otrzyma e-mail z informacją o terminie wniesienia opłat oraz numerach kont (w PLN, EUR i USD).

Osoby przyjęte na kurs, które wniosły opłatę wpisową oraz opłatę za pierwszy semestr otrzymają list akceptacyjny. Stanowi on podstawę do ubiegania się o wizę w polskich placówkach konsularnych (nie dotyczy osób z krajów objętych ruchem bezwizowym z Polską).