Najnowsze aktualności

Ucz się polskiego

Dla tych, którzy chcą studiować w Polsce w języku polskim, Politechnika Morska w Szczecinie oferuje krótki letni kurs języka polskiego, który trwa jeden miesiąc (140 godzin). Kurs ten dedykowany jest wyłącznie kandydatom na naszą Uczelnię, których znajomość języka polskiego jest na poziomie minimum A1. Jest to intensywny kurs, który wspiera indywidualną naukę do egzaminu B1. Zajęcia intensywne odbywają się od poniedziałku do piątku.

Kurs wakacyjny

PODSTAWOWE INFORMACJE:

 1. zajęcia: 140 godzin
 2. okres: 24 sierpnia – 23 września 2022
 3. cena: 1100 PLN - kurs zdalny | 1200 PLN - kurs stacjonarny
 4. poziom: kurs dla osób na poziomie A1 (od A1 do A2/B1)
 5. forma: kurs stacjonarny w Szczecinie lub zajęcia online (do wyboru)
 6. SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE:

  KURS:


  W kursie biorą udział wyłącznie osoby przyjęte warunkowo na pierwszy rok studiów w Politechnice. Kurs jest doskonałą okazją do poznania nowych kolegów i koleżanek ze studiów, a także do poznania Szczecina, gdyż w każdą sobotę uczestnicy mają zapewnione wycieczki do ciekawych zakątków miasta.

  Kurs obejmuje 140 godzin zajęć. Zgodnie z polskim systemem edukacyjnym, każda godzina zajęć trwa 45 minut. Zajęcia realizowane są od poniedziałku do piątku średnio po 6h dziennie.

  Program obejmuje naukę gramatyki oraz słownictwa języka polskiego, zajęcia poświęcone rozwijaniu pozostałych sprawności językowych (słuchanie i czytanie), a także rozwijaniu umiejętności komunikacji i interakcji ustnej oraz pisemnej. Kurs obejmuje również naukę słownictwa związanego z zawodem marynarza, transportem i logistyką oraz przedmiotami ścisłymi, takimi jak matematyka i fizyka. Zajęcia prowadzone są przez doświadczonych nauczycieli, absolwentów studiów magisterskich.

  CENA:


  Łączny koszt kursu wynosi 1100 PLN w przypadku grupy zdalnej i 1200 PLN dla grupy stacjonarnej. W cenie kursu wliczone są koszty materiałów dydaktycznych i podręcznika, oraz dostęp do platformy e-Polish wspierającej naukę języka polskiego.

  ZAPISZ SIĘ:

  Osoba warunkowo przyjęta na studia, która chce przystąpić do kursu języka polskiego powinna wykonać następujące dwie czynności:

  1. wypełnić ankietę 

  2. wpłacić wymaganą kwotę na konto:
  • Nr rachunku bankowego: 24 1240 3927 1111 0010 8858 8550
  • IBAN: PL 24 1240 3927 1111 0010 8858 8550
  • SWIFT: PKOPPLPW
  • Właściciel rachunku / odbiorca: Akademia Morska w Szczecinie (od 1 września 2022 Politechnika Morska w Szczecinie)
  • Adres - 1 linijka: ul. Wały Chrobrego 1-2
  • Adres - 2 linijka: 70-500 Szczecin, Polska (Poland)
  • Nazwa banku: Bank Pekao SA VII O/Szczecin
  • Tytuł przelewu: „Kurs polskiego <Twoje imię i nazwisko>

  Opłatę za udział w kursie należ wnieść przed rozpoczęciem kursu.

  UWAGA!

  W związku z tym, iż proponowany kurs ma jedynie charakter wspomagający naukę języka polskiego i nie przygotowuje do wymaganego egzaminu B1 a jedynie do poziomu A2/B1, zachęcamy do nauki języka polskiego we własnym zakresie. Warto zainwestować w dobry słownik, oglądać polskie filmy, słuchać polskich piosenek.

  EGZAMIN SPRAWDZAJĄCY:

  Egzamin jest obowiązkowy dla wszystkich cudzoziemców podejmujących naukę w języku polskim, którzy podczas rekrutacji nie dostarczyli certyfikatu państwowego potwierdzającego znajomość języka polskiego (o takiej konieczności powiadomiliśmy w decyzji o przyjęciu na studia).

  Egzamin odbędzie się 26.09.2022 r. Egzamin poprawkowy zostanie przeprowadzony 29.09.2022 r.

  Podkategorie