Najnowsze aktualności

ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI

Studia trwają 1,5 roku (3 semestry) - zarówno w trybie stacjonarnym jak i niestacjonarnym. Oferowana specjalność:

  • logistyka i zarządzanie w europejskim systemie transportowym.
Absolwent tego kierunku posiada tytuł magistra inżyniera. Jest przygotowany do pełnienia funkcji kierowniczych i wykonawczych w przedsiębiorstwach produkcyjnych i usługowych sektora TSL (transport, spedycja, logistyka), ze szczególnym uwzględnieniem przedsiębiorstw gospodarki morskiej. Jest przygotowany do zarządzania procesami logistycznymi w europejskim systemie transportowym oraz zarządzania transportem zintegrowanym.