MANAGEMENT AND PRODUCTION ENGINEERING

The studies last 1,5 years (3 semesters). One specialisation is available within this programme:

  • Logistics and Management in European Transport System
A graduate of this field of study is awarded the degree of magister inżynier (corresponding to Master of Engineering). The person is prepared to perform managerial and executive functions in production and service enterprises in the TFL (transport, freight, logistics) sector, with particular emphasis on maritime economy enterprises. The graduate is also prepared to manage logistics processes in the European transport system and manage integrated transport.

NAVIGATION

The studies last 1,5 years (3 semesters).
One specialisation is available within this programme:

  • Maritime Transport,
Graduates of this programme are awarded the degree of magister inżynier (corresponding to Master of Engineering). They are prepared to work as deck officers on sea and inland water vessels, in enterprises involved in international shipping. They may be employed by highly specialised services and merchant fleet, fishing fleet, passenger ships, offshore vessels securing oil fields, oil drilling and production platforms, modern specialised, hydrographic and research vessels. They may also join on-shore operation and technical services, maritime administration, classification institutions and SAR services.

MECHANIKA I BUDOWA MASZYN

Studia trwają 1,5 roku (3 semestry). W ramach kierunku realizowana jest specjalność:

  • budowa i eksploatacja morskich systemów energetycznych.
Absolwent tego kierunku posiada tytuł magistra inżyniera. Może pełnić funkcję oficera w załodze maszynowej statków morskich, być zatrudniony w stoczniach remontowych oraz w działach utrzymania ruchu takich przedsiębiorstw jak: elektrociepłownie, papiernie, huty, porty, oczyszczalnie ścieków, przepompownie. Może być zatrudniony w zakładach wytwarzania, przesyłu i dystrybucji energii oraz w przedsiębiorstwach energetyki odnawialnej, nadzoru eksploatacji siłowni wiatrowych morskich i lądowych, w zakładach produkujących urządzenia elektryczne, elektrowniach i elektrociepłowniach, firmach produkujących konstrukcje wsporcze, osprzęt, urządzenia i układy izolacyjne.

NAWIGACJA

Studia trwają 1,5 roku (3 semestry). W ramach kierunku realizowana jest specjalność:

  • transport morski,
Absolwenci tego kierunku posiadają tytuł magistra inżyniera. Są przygotowani do pracy w charakterze oficerów pokładowych na statkach morskich i śródlądowych, w przedsiębiorstwach związanych z żeglugą międzynarodową. Mogą znaleźć zatrudnienie w służbach i flocie handlowej o wysokim stopniu specjalizacji, flocie połowowej, statkach pasażerskich, statkach offshore zabezpieczających pola naftowe, na wieżach wiertniczych i produkcyjnych, na nowoczesnych statkach specjalistycznych, hydrograficznych i badawczych. Mogą także zasilać lądowe służby eksploatacyjne, techniczne, administrację morską, instytucje klasyfikacyjne i służbę SAR.