ŻEGLUGA ŚRÓDLĄDOWA

Podstawowe informacje o kierunku

Kierunek Żegluga Śródlądowa obejmuje dwie specjalności:

 1. Eksploatacja Jednostek Morskich i Śródlądowych,
 2. Zarządzanie w Żegludze Śródlądowej.

Absolwenci Wydziału Nawigacyjnego kierunku Żegluga Śródlądowa szkoleni są dwutorowo. Podstawą szkolenia są treści programowe oparte na konwencji STCW na poziomie operacyjnym. Każdy absolwent ma po zakończeniu szkolenia możliwość uzyskania dyplomu uprawniającego do zajmowania na stopniu oficerskim stanowiska na statkach żeglugi wielkiej. Druga droga absolwenta to kariera w międzynarodowej żegludze śródlądowej. Jest to możliwe dzięki przedmiotom specjalistycznym ujętym w programach nauczania, które dotyczą pracy w szeroko rozumianej branży śródlądowej. Przedmioty te obejmują nie tylko eksploatację jednostek śródlądowych, ale także zarządzanie śródlądowym procesem transportowym. Daje to możliwość podjęcia pracy w firmach spedycyjnych oraz logistycznych. Wysoki nacisk kładzie się zarówno na nauczanie języka angielskiego jak i niemieckiego, które dają możliwości zatrudnienia we flocie śródlądowej na terenie Unii Europejskiej na stanowisku kapitana. W ramach kierunku wdrażane są także treści programowe dotyczące przewozów gazów skroplonych i obsługi terminali LNG.

Praktyki na kierunku Żegluga Śródlądowa realizowane będą zarówno na statkach pełnomorskich, promach, statku szkolnym jak i na jednostkach śródlądowych takich jak barki, pchacze oraz w firmach spedycyjnych i logistycznych. Ukończenie kierunku gwarantuje zdobycie pracy w Polsce jak i w innych krajach Unii Europejskiej, gdzie stawki kapitana sięgają od 600 do 800 Euro dziennie.

Czas trwania studiów i liczba godzin

Studia na tym kierunku trwają 3,5 roku (7 semestrów). Łączna liczba godzin zajęć na studiach wynosi 2757 godzin na osobę w tym:

 • 1071 godzin wykładów realizowanych jednocześnie dla wszystkich studentów na roku
 • 527 godzin ćwiczeń (w grupach 32 osobowych)
 • 1159 godzin zajęć laboratoryjnych (w grupach 16 osobowych)

Szkolenia ujęte w programie studiów

Kierunek Żegluga Śródlądowa zapewnia studentom szereg bezpłatnych szkoleń STCW zawartych w programach nauczania takich jak:

 1. Personal Survival Techniques - Indywidualne techniki ratunkowe;                        
 2. Basic Fire Prevention & Fire Fighting - Ochrona przeciwpożarowa - stopień podstawowy;                      
 3. Elementary First Aid - Elementarne zasady udzielania pierwszej pomocy medycznej;            
 4. Personal Safety and Social Responsibilities - Bezpieczeństwo własne i odpowiedzialność wspólna;
 5. Security awareness - Problematyka ochrony na statku;
 6. For seafarers with designated security duties - Dla członków załóg z przydzielonymi obowiązkami w zakresie ochrony;
 7. Utilizing of radar and ARPA - operational level - Wykorzystanie radaru i ARPA - na poziomie operacyjnym;
 8. GMDSS – ROC - Operator globalnego morskiego systemu łączności bezpieczeństwa;
 9. Hazardous cargo carriage on vessels - Przewóz ładunków niebezpiecznych;
 10. Operational use electronic chart display and information systems - Obsługa i wykorzystanie ECDIS;
 11. Bridge resource management - Nautyczne dowodzenie statkiem.

Laboratoria i symulatory

Studenci kierunku Żegluga Śródlądowa realizują zajęcia korzystając z wyspecjalizowanej bazy dydaktycznej Politechniki Morskiej w Szczecinie. Baza dydaktyczna obejmuje między innymi symulatory:

 1. Symulator manewrowy statku;
 2. Symulator manewrowy jednostki śródlądowej;
 3. Symulator ECDIS;
 4. Centrum Technologii Przewozów LNG - Symulator do załadunku ładunków ciekłych;
 5. Symulator ARPA;
 6. Symulator GMDSS;
 7. Symulator VTS;
 8. Symulator wirtualnych przeglądów statku.

Różnice pomiędzy kierunkiem Żegluga Śródlądowa a specjalnością Transport Morski na kierunku Nawigacja

Na kierunku Żegluga Śródlądowa (obie specjalności):

 1. Absolwenci uzyskują poziom operacyjny STCW a nie poziom zarzadzania. Dodatkowo absolwenci uzyskają dyplom kapitana śródlądowego po 180 dniach praktyki, o ile osiągną poziom operacyjny po 365 dniach praktyki pełnomorskiej. Do uzyskania dyplomu zarzadzania na statkach morskich absolwenci kierunku Żegluga Śródlądowa muszą przejść dodatkowy półroczny kurs. Natomiast absolwenci specjalności Transport Morski na kierunku Nawigacja mają treści tego kursu ujęte w programie nauczania.
 2. Przedmioty specjalistyczne są typowo związane z Żeglugą Śródlądową.
 3. Zajęcia na specjalności Zarządzanie w Żegludze Śródlądowej w zakresie przedmiotów specjalistycznych (zarządzanie, eksploatacja portów, urządzenia portowe, ekonomika transportu) realizowane są na Wydziale Inżynieryjno-Ekonomicznym Transportu, jednak absolwenci również mają możliwość uzyskania dyplomu na poziomie operacyjnym oraz dyplomu kapitana Żeglugi Śródlądowej.
 4. Studenci będą odbywali praktyki zarówno morskie jak i na jednostkach śródlądowych.
 5. Do szkoleń wykorzystywany jest symulator manewrowy jednostki śródlądowej oraz symulator ECDIS dopasowany pod kątem akwenów i modeli jednostek śródlądowych.