Najnowsze aktualności

 • Speed Meeting..

  13/Paź/2023

  Zapraszamy na szybkie, dynamiczne i … pyszne poznawanie się! Speed Meeting przy pizzy i napojach to...

 • Lista uznawanych certyfikatów..

  24/Kwi/2023

  Do naszej listy uznawanych certyfikatów języka angielskiego dodaliśmy EnglishScore, który mamy nadzieję...

ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI

Techno - menedżerzy

Kierunek ZiIP to odpowiedź na zapotrzebowanie rynku pracy, małych i średnich firm, ale i potentatów produkcji. Restrukturyzacja przemysłu, jego unowocześnienie, wszechobecna automatyzacja to zadania dla nowego pokolenia pracowników. Zastanów się, jeżeli Twoim konikiem są przedmioty ścisłe, jeżeli interesujesz się techniką, ale w przyszłości chciałbyś objąć także stanowisko dyrektora lub menedżera, to zamiast zapisywać się na studia tylko ekonomiczne lub tylko techniczne wybierz takie, które dadzą Ci to wszystko. W trakcie nauki na kierunku Zarządzanie i Inżynieria Produkcji dowiesz się jak to pogodzić. Zainteresowany?

Program studiów

Program studiów został opracowany tak, aby przygotować absolwentów kierunku do rozwiązywania problemów w zakresie inżynierii produkcji, w tym projektowania nowych i nadzorowania istniejących procesów i systemów produkcyjnych i eksploatacyjnych, pełnienia funkcji kierowniczych w przedsiębiorstwach i koordynowania zespołów pracowniczych oraz udziału w realizacji i wdrażaniu prac badawczych i rozwojowych zwłaszcza dotyczących innowacji technologicznych. Program uzyskał akredytację zewnętrznej jednostki certyfikującej Swiss Cert. Na trzecim roku będziesz mógł uzyskać certyfikat Leader Lean Manufacturing.

Studenci mają do wyboru specjalności:

 • Zarządzanie Jakością Produkcji i Usług
 • Zarządzanie Innowacjami w Produkcji i Usługach
 • Zarządzanie Przemysłowymi Systemami Energetycznymi
Wszystkie zajęcia prowadzone są w Szczecinie w pomieszczeniach Uczelni. W trakcie zajęć wykorzystywane są pracownie wyposażone w najnowocześniejsze narzędzia symulacyjne, specjalistyczne laboratoria komputerowe i projektowe, m.in.:

 • laboratorium Automatyzacji Procesów Logistyczno-Produkcyjnych pozwalające prowadzić przedsięwzięcia z zakresu automatyzacji procesów produkcyjnych i logistycznych oraz wykorzystania systemów wizyjnych,
 • laboratorium VR wyposażone w jedną z najnowocześniejszych technologii, pozwalających na tworzenie i wyświetlanie interaktywnych wizualizacji 3D,
 • laboratorium Systemów Decyzyjnych i Telematyki bazujące na nowoczesnych technologiach telekomunikacyjnych, informatycznych i elektronicznych wykorzystywanych w systemach transportu drogowego do monitorowania i identyfikacji pojazdów, analizy bezpieczeństwa i usprawniania ruchu drogowego,
 • laboratorium Szybkiego Prototypowanie, w którym jako student będziesz mógł zaprojektować i wydrukować za pomocą drukarek 3D wybrane obiekty,
 • laboratorium Ochrony Środowiska umożliwiające badanie zanieczyszczeń jak również warunków pracy na stanowisku roboczym (hałas, natężenie światła, promieniowanie elektromagnetyczne, ruch powietrza),
 • laboratorium Towaroznawstwa, w którym samodzielnie zbadasz różnorodne właściwości towarów, stosując metody fizyko-chemiczne, instrumentalne i sensoryczne, stosowane w kontroli jakości i bezpieczeństwa w praktyce produkcyjnej oraz transportowej, a także podczas magazynowania,
 • do zajęć wykorzystywane będzie także oprogramowanie, z którym spotkasz się w przyszłym miejscu pracy, zarówno w Polsce jak i na świecie.
Uczelnia pomoże zdobyć ciekawe staże i praktyki, zapewni także wsparcie w ramach programu ERASMUS+ czyli programu międzynarodowej wymiany studenckiej. Dodatkowo będziesz mógł poszerzać swoje zainteresowania w ramach studenckich kół naukowych, a oddechu od nauki zaznasz w pokoju Chill Out

Czas trwania studiów i liczba godzin

Studia na tym kierunku trwają 3,5 roku (7 semestrów). Łączna liczba godzin zajęć na studiach wynosi około 2500 godzin w zależności od wybranej specjalności w tym:

 • wykłady realizowane jednocześnie dla wszystkich studentów na roku,
 • ćwiczenia realizowane w grupach 32 osobowych,
 • zajęcia laboratoryjne i projektowe realizowane w grupach 16 osobowych.

Profil absolwenta i absolwentki

Absolwent kierunku posiada wiedzą i umiejętności z zakresu procesów produkcyjnych i usługowych, posiada kompetencje poszukiwane w przedsiębiorstwach produkcyjnych, badawczo-rozwojowych oraz jednostkach projektowych i doradczych nastawionych na wdrażanie i rozwój innowacji technologicznym i organizacyjnych. Posiada wiedzę i umiejętności z zakresu zarządzania jakością oraz rozwiązań stosowanych w przemysłowych systemach energetycznych.