Najnowsze aktualności

NAWIGACJA

Studia trwają 4 lata (8 semestrów w tym jeden w całości przeznaczony na praktykę morską). W ramach kierunku począwszy od 4 semestru realizowane są następujące specjalności:

  • transport morski,
  • połowy morskie,
  • inżynieria ruchu morskiego,
  • pomiary hydrograficzne i oznakowanie nawigacyjne,
  • ratownictwo,
  • morskie systemy informatyczne,
  • eksploatacja jednostek pływających offshore,
  • transport morski i śródlądowy,
  • żeglarstwo morskie.
Absolwenci tego kierunku posiadają tytuł zawodowy inżyniera. Są przygotowani do pracy w charakterze oficerów pokładowych na statkach morskich i śródlądowych, w przedsiębiorstwach związanych z żeglugą międzynarodową. Mogą znaleźć zatrudnienie w służbach i flocie handlowej o wysokim stopniu specjalizacji, flocie połowowej, statkach pasażerskich, statkach offshore zabezpieczających pola naftowe, na wieżach wiertniczych i produkcyjnych, na nowoczesnych statkach specjalistycznych, hydrograficznych i badawczych. Mogą także zasilać lądowe służby eksploatacyjne, techniczne, administrację morską, instytucje klasyfikacyjne i służbę SAR.