INŻYNIERIA EKSPLOATACJI

Czas trwania studiów i liczba godzin

Studia na tym kierunku trwają 3,5 roku (7 semestrów). Łączna liczba zajęć na studiach wynosi 2619 godzin na osobę w tym:

 • 1105 godzin wykładów realizowanych jednocześnie dla wszystkich studentów na roku
 • 341 godzin ćwiczeń (w grupach 32 osobowych)
 • 1101 godzin zajęć laboratoryjnych i projektowych (w grupach 16 osobowych)
 • 72 godzin zajęć projektowych (w grupach 8 osobowych)

Specjalności

Studenci kierunku Inżynieria Eksploatacji mają do wyboru następujące specjalności:

 • Hybrydowe układy napędowe (HUN)
 • Pojazdy jednośladowe (PJ)
 • Silniki spalinowe małych mocy (SSMM)

Dlaczego my?

Inżynieria Eksploatacji jest nowym kierunkiem kształcenia wśród proponowanych przez Wydział Mechaniczny. Nowatorski, tzw. „amerykańskimodel studiowania pozwoli studentkom i studentom zapoznać się na pierwszym roku studiów z możliwościami jakie oferują wszystkie kierunki oferowane na Wydziale Mechanicznym, zarówno lądowe jak i morskie. Pozwala to na dokonanie wyboru kariery lądowej lub morskiej dopiero na drugim roku studiów.

Indywidualne podejście do każdego studenta to wymóg dzisiejszych czasów i odpowiedź na oczekiwania młodych ludzi. Szukają oni na studiach mentorów, nowych horyzontów i rozwiązań skrojonych na ich własną miarę. Wiedząc o tym, chcemy naszym studentkom i studentom umożliwić komfort studiowania oraz umożliwić znalezienie własnej drogi.

Opracowany autorski program studiów umożliwia uzyskanie absolwentowi kwalifikacji pierwszego stopnia na kierunku Inżynieria Eksploatacji, a w szczególności przygotowanie do nadzorowania, eksploatacji i diagnostyki maszyn i urządzeń technicznych w różnych dziedzinach życia i branżach gospodarki. Ponadto jako jedyni oferujemy 7 semestrów rozszerzonego języka angielskiego, zarówno ogólnego jak i zawodowego .

Profil absolwenta i absolwentki

Jako absolwent / absolwentka kierunku Inżynieria Eksploatacji będziesz przygotowany / przygotowana do:

 • realizacji procesu produkcji, montażu, eksploatacji oraz recyclingu urządzeń technicznych;
 • wykonywania prac wspomagających projektowanie prostych zadań inżynierskich;
 • decydowania o doborze materiałów inżynierskich stosowanych jako elementy maszyn oraz prowadzenia nadzoru nad ich eksploatacją, głównie w zakładach produkcyjnych i remontowych;
 • funkcjonowania w strukturach zrównoważonej gospodarki odpadami;
 • organizowania, zarządzania, obsługi i diagnostyki stanu technicznego obiektów objętych procesem kształcenia;
 • koordynacji prac związanych z przebiegiem długoterminowej eksploatacji obiektów i urządzeń.
Profil studiów zapewni uzyskanie kompetencji dotyczących m.in. nowoczesnych technologii eksploatacyjnych, informacyjnych i cyfrowych i wykorzystania innych nowoczesnych narzędzi wspomagających pracę inżyniera. Umiejętności te są niezbędne w przebiegu kariery zawodowej w sektorze przedsiębiorstw oraz organów administracji publicznej, których działalność związana jest z szeroko pojętą inżynierią mechaniczną, mechatroniką, diagnostyką i eksploatacją maszyn.

Praktyki

Praktyki, w łącznym wymiarze 6 tygodni, realizowane są w zakładach produkcyjnych lub remontowych zakładów przemysłowych. Praktyki mają za zadanie dać studentom podstawową wiedzę i umiejętności o funkcjonowaniu podmiotów gospodarczych, wykształcić umiejętności dostosowania się do rzeczywistych warunków rynku pracy.