AUTOMATYKA I ROBOTYKA

Czas trwania studiów i liczba godzin

Studia na tym kierunku trwają 4 lata (8 semestrów). Łączna liczba zajęć na studiach wynosi 2757 godzin na osobę w tym:

 • 987 godzin wykładów realizowanych jednocześnie dla wszystkich studentów na roku
 • 210 godzin ćwiczeń (w grupach 32 osobowych)
 • 1184 godzin zajęć laboratoryjnych i projektowych (w grupach 16 osobowych)
 • 10 godzin zajęć na symulatorach (w grupach 16 osobowych)
 • 366 godzin zajęć projektowych (w grupach 8 osobowych)
Dodatkowo studenci odbywają 22 tygodnie praktyki zawodowej w firmach, których działalność obejmuje prace serwisowe, projektowe oraz wykonawstwo i obsługę układów regulacji automatycznej, a także programowania i wykorzystywania robotów i maszyn programowalnych. Zatem podejmując studia na kierunku automatyka i robotyka otrzymujesz oprócz tytułu inżyniera także doświadczenie praktyczne oraz kontakty niezbędne do późniejszego funkcjonowania na rynku pracy. Morski charakter Uczelni oraz wspieranie kierunków związanych z gospodarką morską pozwala na podjęcie dobrze płatnej pracy w firmach specjalizujących się w transporcie morskim lub energetyce odnawialnej.

Program studiów

Program studiów został opracowany tak, aby zapewnić Ci przygotowanie do pracy zawodowej w obszarze szeroko rozumianej automatyki, robotyki i dziedzin pokrewnych poprzez wykorzystanie nabytej w trakcie studiów wiedzy. W trakcie studiów wykształcisz w sobie umiejętności myślenia w sposób abstrakcyjny i rozwiązywania podstawowych problemów inżynierskich związanych z eksploatacją urządzeń i układów automatyki i robotyki. Studiowanie z nami pozwoli Ci na zdobycie podstawowej wiedzy z zakresu projektowania, konstruowania, eksploatacji i diagnostyki układów regulacji automatycznej i systemów robotycznych z wykorzystaniem narzędzi informatycznych. Pewne jest, że zostaniesz świetnie przygotowany do podjęcia pracy w zakładach przemysłowych związanych z szeroko rozumianą inżynierią elektryczną i dziedzinami pokrewnymi.

Profil absolwenta i absolwentki

Stając się absolwentem kierunku Automatyka i Robotyka uzyskasz wiedzę i umiejętności w zakresie:

 • projektowania, eksploatacji, diagnostyki i programowaniem robotów;
 • projektowania, eksploatacji, diagnostyki i regulacji układów automatyki;
 • wykorzystania praktycznego własności mechanicznych układów robotycznych;
 • modelowania i komputerowej analizy układów regulacji automatycznej;
 • eksploatacji sieci komputerowych;
 • analizy mikroprocesorowych systemów sterowania;
 • analizy i projektowania systemów sterowania z wykorzystaniem sterowników programowalnych i oprogramowania SCADA;
 • projektowania układów do pomiaru wielkości elektrycznych i nieelektrycznych oraz systemów kontrolno-pomiarowych;
 • eksploatacji systemów operacyjnych i informatycznych;
 • zastosowań technologii cyfrowego przetwarzania sygnałów.
Ponadto, nasi absolwenci posiadają wiedzę teoretyczną związaną z:

 • elektroniką, automatyką, robotyką, programowaniem maszyn i urządzeń wykonawczych;
 • podstawowymi naukami technicznymi i innymi obszarami nauki, przydatną do formułowania i rozwiazywania zadań związanych z elektrotechniką, elektroniką, automatyką i robotyką;
 • materiałoznawstwem oraz wytrzymałością materiałów stosowanych w automatyce i robotyce.
Absolwent kierunku Automatyka i Robotyka jest inżynierem specjalistą ukierunkowanym na pracę w firmach, zakładach przemysłowych oraz ma podstawy do prowadzenia własnej działalności gospodarczej w szeroko pojętej branży mechatronicznej ze wskazaniem na automatykę i robotykę. Absolwenci kierunku przygotowani są do pracy we wszystkich gałęziach nowoczesnej gospodarki.

Prognozy dla kierunku

Automatyka i robotyka jest bardzo dynamicznie rozwijającym się kierunkiem studiów w dziedzinie nauk inżynieryjno-technicznych. Według prognoz analityków rynku pracy inżynierowie automatycy i specjaliści w dziedzinie robotyki stanowią grupę "zawodów przyszłości". Poziom automatyzacji i robotyzacji jest wskaźnikiem rozwoju technologicznego każdej gospodarki. Wraz z rozwojem nowoczesnego przemysłu wzrasta zapotrzebowanie na kadrę inżynierską dobrze wykształconą w zakresie automatyki i robotyki.