Najnowsze aktualności

Warunki formalne

Żeby zostać przyjętym na naszą Uczelnię obowiązkowo musisz spełniać następujące warunki:

 • posiadać wykształcenie umożliwiające przyjęcie na dany stopień studiów:
  • świadectwo ukończenia szkoły średniej musi umożliwiać wstęp na studia 1 stopnia w kraju w którym zostało wydane lub dawać Ci takie prawo w Polsce na podstawie decyzji urzędowej lub umowy międzynarodowej;
  • dyplom ukończenia studiów wyższych musi dawać Ci prawo do kontynuacji nauki w państwie, w którym został wydany;
 • złożyć wszystkie wymagane dokumenty
 • znać język polski lub angielski na odpowiednim poziomie (w zależności od tego, czy studia prowadzone są w języku polskim czy angielskim);
 • wnieść opłatę rekrutacyjną (85 zł czyli około 20€);
 • być bardzo dobrego stanu zdrowia, a jeśli chcesz być w przyszłości marynarzem – musisz posiadać Międzynarodowe Świadectwo Zdrowia Marynarza (Medical Certificate for Service at Sea/ Medical Fitness Certificate for Seafarers).
Na naszej Uczelni nie ma egzaminów wstępnych.

Jeśli masz jakiekolwiek pytania, sprawdź FAQ. Być może odpowiedzi na te pytania zostały już udzielone.

Jeśli jesteś Polakiem przejdź tutaj

Terminy rekrutacji

STUDIA STACJONARNE I STOPNIA (wszystkie wydziały)

 • rekrutacja, składanie dokumentów: od 04.05.2020 r. do 10.07.2020 r.
 • ogłoszenie wyników rekrutacji: 14.07.2020 r.
Studia II stopnia - kierunki transport oraz zarządzanie i inżynieria produkcji:
 • rekrutacja, składanie dokumentów: od 27.01.2020r. do 11.02.2020r.
 • ogłoszenie wyników rekrutacji: 13.02.2020 r.

Studia II stopnia - kierunek geoinformatyka:
 • rekrutacja, składanie dokumentów: 04.05.2020r. do 10.07.2020r.
 • ogłoszenie wyników rekrutacji: 14.07.2020r.

STUDIA NIESTACJONARNE

Wydział Nawigacyjny

studia I stopnia – kierunki: geodezja i kartografia, informatyka:

 • rekrutacja, składanie dokumentów: od 04.05.2020 r. do 23.09.2020 r.
 • ogłoszenie wyników rekrutacji: 25.09.2020 r.

studia I i II stopnia - kierunek nawigacja

 • rekrutacja, składanie dokumentów: od 06.05.2019 r. do 16.12.2019 r.
 • ogłoszenie wyników rekrutacji: 18.12.2019 r.

Wydział Mechaniczny

studia I stopnia:

 • rekrutacja, składanie dokumentów: od 06.05.2019 r. do 18.12.2019 r.
 • ogłoszenie wyników rekrutacji: 19.12.2019 r.

studia II stopnia:

 • rekrutacja do 28.02.2020 r.
 • ogłoszenie wyników rekrutacji: 02.03.2020 r.

Wydział Inżynieryjno-Ekonomiczny Transportu

studia I i II stopnia

 • rekrutacja od 04.05.2020 r. do 23.09.2020 r.
 • ogłoszenie wyników rekrutacji: 25.09.2020 r.