Najnowsze aktualności

 • Speed Meeting..

  13/Paź/2023

  Zapraszamy na szybkie, dynamiczne i … pyszne poznawanie się! Speed Meeting przy pizzy i napojach to...

 • Lista uznawanych certyfikatów..

  24/Kwi/2023

  Do naszej listy uznawanych certyfikatów języka angielskiego dodaliśmy EnglishScore, który mamy nadzieję...

Warunki formalne

Żeby zostać przyjętym na naszą Uczelnię obowiązkowo musisz spełniać następujące warunki:

 • posiadać wykształcenie umożliwiające przyjęcie na dany stopień studiów:
  • świadectwo ukończenia szkoły średniej musi umożliwiać wstęp na studia 1 stopnia w kraju w którym zostało wydane lub dawać Ci takie prawo w Polsce na podstawie decyzji urzędowej lub umowy międzynarodowej;
  • dyplom ukończenia studiów wyższych musi dawać Ci prawo do kontynuacji nauki w państwie, w którym został wydany;
 • złożyć wszystkie wymagane dokumenty
 • znać język polski lub angielski na odpowiednim poziomie (w zależności od tego, czy studia prowadzone są w języku polskim czy angielskim);
 • wnieść opłatę rekrutacyjną (85 zł czyli około 20€);
 • być bardzo dobrego stanu zdrowia, a jeśli chcesz być w przyszłości marynarzem – musisz posiadać Międzynarodowe Świadectwo Zdrowia Marynarza (Medical Certificate for Service at Sea/ Medical Fitness Certificate for Seafarers).

Na naszej Uczelni nie ma egzaminów wstępnych.

Podstawa prawna przyjęć cudzoziemców: ZARZĄDZENIE Nr 27/2023 Rektora Politechniki Morskiej w Szczecinie w sprawie: szczegółowych warunków, trybu oraz terminu rozpoczęcia i zakończenia przyjmowania cudzoziemców na studia w Politechnice Morskiej w Szczecinie w roku akademickim 2023/2024.

Jeśli masz jakiekolwiek pytania, sprawdź FAQ. Być może odpowiedzi na te pytania zostały już udzielone.

Jeśli jesteś Polakiem przejdź tutaj