Najnowsze aktualności

Rok akademicki 2020/2021

NAWIGACJA
OCEANOTECHNIKA
GEODEZJA I KARTOGRAFIA
INFORMATYKA
TRANSPORT (Wydział Nawigacyjny)
MECHANIKA I BUDOWA MASZYN
MECHATRONIKA
TRANSPORT (Wydział Inżynieryjno-Ekonomicznym Transportu)
ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI
LOGISTYKA

 • składanie dokumentów: od 04.05.2020 do 10.07.2020 r.
 • ogłoszenie wyników rekrutacji: 14.07.2020 r.
NAWIGACJA
MECHANIKA I BUDOWA MASZYN

 • składanie dokumentów: od 04.05.2020 do 10.07.2020 r.
 • decyzje o przyjęciu wydawane są na bieżąco w ramach dostępnych limitów miejsc
GEODEZJA I KARTOGRAFIA
INFORMATYKA

 • rekrutacja: od 04.05.2020 do 23.09.2020 r.
 • ogłoszenie wyników rekrutacji: 25.09.2020 r.
NAWIGACJA

 • rekrutacja: od 06.05.2019 do 16.12.2019 r. (nabór na rok akad. 2019/2020)
 • ogłoszenie wyników rekrutacji: 18.12.2019 r.
MECHANIKA I BUDOWA MASZYN

 • rekrutacja: od 06.05.2019 r. do 18.12.2019 r. (nabór na rok akad. 2019/2020)
 • ogłoszenie wyników rekrutacji: 20.12.2019 r.
TRANSPORT (Wydział Inżynieryjno-Ekonomicznym Transportu)
ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI
LOGISTYKA

 • rekrutacja: od 04.05.2020 do 23.09.2020 r.
 • ogłoszenie wyników rekrutacji: 25.09.2020 r.
NAWIGACJA
 • rekrutacja: od 04.05.2020 do 10.07.2020 r.
 • ogłoszenie wyników: 14.07.2020 r.
GEOINFORMATYKA
 • rekrutacja: do 15.02.2020 r.
 • ogłoszenie wyników: 18.02.2020 r.
TRANSPORT (Wydział Inżynieryjno-Ekonomicznym Transportu)
ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI

 • rekrutacja: do 11.02.2020 r. (nabór na rok akad. 2019/2020)
 • ogłoszenie wyników: 13.02.2020 r.
MECHANIKA I BUDOWA MASZYN

 • składanie dokumentów: 04.05.2020 r. do 10.07.2020 r.
 • decyzje o przyjęciu wydawane są na bieżąco w ramach dostępnych limitów miejsc
TRANSPORT (Wydział Inżynieryjno-Ekonomicznym Transportu)

 • składanie dokumentów: do 11.02.2020 r.
 • decyzje o przyjęciu wydawane są na bieżąco w ramach dostępnych limitów miejsc.
NAWIGACJA

 • rekrutacja: 06.05.2019 do 16.12.2019 r. (nabór na rok akad. 2019/2020)
 • ogłoszenie wyników rekrutacji: 18.12.2019 r.
GEOINFORMATYKA

 • rekrutacja: 04.05.2020 do 23.09.2020 r.
 • ogłoszenie wyników rekrutacji: 25.09.2020 r.
MECHANIKA I BUDOWA MASZYN

 • rekrutacja: 06.05.2019 r. do 28.02.2020 r. (nabór na rok akad. 2019/2020)
 • ogłoszenie wyników rekrutacji: 02.03.2020 r.
ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI

 • rekrutacja: od 04.05.2020 do 23.09.2020 r.
 • ogłoszenie wyników 25.09.2020 r.