Najnowsze aktualności

Rok akademicki 2022/2023

AUTOMATYKA I ROBOTYKA
GEODEZJA I KARTOGRAFIA
INFORMATYKA
INŻYNIERIA EKSPLOATACJI
INŻYNIERIA PRZEMYSŁOWA i MORSKIE ELEKTROWNIE WIATROWE
LOGISTYKA
MECHANIKA I BUDOWA MASZYN
MECHATRONIKA
NAWIGACJA
OCEANOTECHNIKA
TELEINFORMATYKA
TRANSPORT
ZARZĄDZANIE
ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI
ŻEGLUGA ŚRÓDLĄDOWA

 • składanie dokumentów: od 25.07.2022 do 22.09.2022 r.
 • ogłoszenie wyników rekrutacji: 28.09.2022 r.
MECHANIKA I BUDOWA MASZYN
NAWIGACJA

 • składanie dokumentów: od 09.05.2022 do 16.08.2022 r. dla cudzoziemców w ruchu wizowym, do 22.09.2022 r. dla cudzoziemców mogących wjechać do Polski bez wizy (UE, paszporty biometryczne itd.) 
GEODEZJA I KARTOGRAFIA
INFORMATYKA

 • rekrutacja: od 09.05.2022 do 22.09.2022 r.
 • ogłoszenie wyników rekrutacji: 28.09.2022 r.
MECHANIKA I BUDOWA MASZYN
MECHATRONIKA
NAWIGACJA

 • rekrutacja: od 09.05.2022 do 16.12.2022 r.
 • ogłoszenie wyników rekrutacji: 20.12.2022 r.
LOGISTYKA
TRANSPORT

ZARZĄDZANIE 
ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI

 • rekrutacja: od 09.05.2022 do 22.09.2022 r.
 • ogłoszenie wyników rekrutacji: 28.09.2022 r.

MECHANIKA I BUDOWA MASZYN
NAWIGACJA
 • rekrutacja: od 09.05.2022 do 22.09.2022 r. 
 • ogłoszenie wyników rekrutacji: 28.09.2022 r.

GEOINFORMATYKA
OCEANOTECHNIKA

 • rekrutacja: od 25.07.2022 do 24.02.2023 r. 
 • ogłoszenie wyników rekrutacji: 03.03.2023 r.
TRANSPORT
ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI

 • rekrutacja: od 26.01.2022 do 17.03.2023 r.
 • ogłoszenie wyników: 23.03.2023 r.
MECHANIKA I BUDOWA MASZYN
NAWIGACJA


 • składanie dokumentów: 09.05.2022 r. do 16.08.2022 r. dla cudzoziemców w ruchu wizowym, do 22.09.2022 r. dla cudzoziemców mogących wjechać do Polski bez wizy (UE, paszporty biometryczne itd.)

TRANSPORT
(Wydział Inżynieryjno-Ekonomicznym Transportu)

 • składanie dokumentów: 09.05.2022 do 27.01.2023 r. dla cudzoziemców w ruchu wizowym, do 17.03.2023 r. dla cudzoziemców mogących wjechać do Polski bez wizy (UE, paszporty biometryczne itd.)
MECHANIKA I BUDOWA MASZYN
NAWIGACJA
GEOINFORMATYKA
 • rekrutacja: 09.05.2022 do 24.02.2023 r.
 • ogłoszenie wyników rekrutacji: 03.03.2023 r.

TRANSPORT
ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI


 • rekrutacja: od 09.05.2022 do 23.09.2022 r.
 • ogłoszenie wyników 28.09.2022 r.