Najnowsze aktualności

Rok akademicki 2021/2022

GEODEZJA I KARTOGRAFIA
INFORMATYKA
LOGISTYKA
MECHANIKA I BUDOWA MASZYN
MECHATRONIKA
NAWIGACJA
OCEANOTECHNIKA
TELEINFORMATYKA
TRANSPORT
ZARZĄDZANIE
ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI
ŻEGLUGA ŚRÓDLĄDOWA

 • składanie dokumentów: od 04.05.2021 do 16.07.2021 r.
 • ogłoszenie wyników rekrutacji: 21.07.2021 r.
MECHANIKA I BUDOWA MASZYN
NAWIGACJA

 • składanie dokumentów: od 04.05.2021 do 16.07.2021 r.
 • ogłoszenie wyników rekrutacji: 21.07.2021 r.
GEODEZJA I KARTOGRAFIA
INFORMATYKA

 • rekrutacja: od 04.05.2021 do 22.09.2021 r.
 • ogłoszenie wyników rekrutacji: 24.09.2021 r.
MECHANIKA I BUDOWA MASZYN
MECHATRONIKA
NAWIGACJA

 • rekrutacja: od 04.05.2021 do 16.12.2021 r.
 • ogłoszenie wyników rekrutacji: 20.12.2021 r.
LOGISTYKA
TRANSPORT

ZARZĄDZANIE 
ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI

 • rekrutacja: od 04.05.2021 do 22.09.2021 r.
 • ogłoszenie wyników rekrutacji: 24.09.2021 r.
GEOINFORMATYKA

 • rekrutacja: do od 04.05.2021 do 16.07.2021 r.
 • ogłoszenie wyników: 21.07.2021 r.
MECHANIKA I BUDOWA MASZYN
NAWIGACJA

OCEANOTECHNIKA

 • rekrutacja: od 04.05.2021 do 16.07.2021 r.
 • ogłoszenie wyników: 21.07.2021 r.
TRANSPORT
ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI

 • rekrutacja: od 26.01.2022 do 21.03.2022 r.
 • ogłoszenie wyników: 23.03.2022 r.
MECHANIKA I BUDOWA MASZYN

 • składanie dokumentów: 04.05.2021 r. do 16.07.2021 r.
 • ogłoszenie wyników rekrutacji: 21.07.2021 r.
TRANSPORT (Wydział Inżynieryjno-Ekonomicznym Transportu)

 • składanie dokumentów: 04.05.2021 do 21.03.2022 r.
 • ogłoszenie wyników rekrutacji: 25.03.2022 r.
MECHANIKA I BUDOWA MASZYN
NAWIGACJA

 • rekrutacja: 04.05.2021 do 28.02.2022 r.
 • ogłoszenie wyników rekrutacji: 03.03.2021 r.
GEOINFORMATYKA

 • rekrutacja: 04.05.2021 do 22.09.2021 r.
 • ogłoszenie wyników rekrutacji: 24.09.2021 r.
TRANSPORT
ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI


 • rekrutacja: od 04.05.2021 do 22.09.2021 r.
 • ogłoszenie wyników 24.09.2021 r.