Najnowsze aktualności

Rok akademicki 2018/2019

NAWIGACJA
OCEANOTECHNIKA
GEODEZJA I KARTOGRAFIA
INFORMATYKA
TRANSPORT (Wydział Nawigacyjny)
MECHANIKA I BUDOWA MASZYN
MECHATRONIKA
TRANSPORT (Wydział Inżynieryjno-Ekonomicznym Transportu)
ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI
LOGISTYKA

 • składanie dokumentów: od 18.07.2018 do 14.09.2018 r.
 • badania lekarskie: od 18.07.2018 do 14.09.2018 r. (badania trwają min. 2 dni)
 • ogłoszenie wyników rekrutacji: 18.09.2018 r.
NAWIGACJA
MECHANIKA I BUDOWA MASZYN

 • składanie dokumentów: od 18.07.2018 do 14.09.2018 r.
 • decyzje o przyjęciu wydawane są na bieżąco w ramach dostępnych limitów miejsc
GEODEZJA I KARTOGRAFIA
INFORMATYKA

 • rekrutacja: od 18.06.2018 do 21.09.2018 r.
 • ogłoszenie wyników rekrutacji: 25.09.2018 r.
NAWIGACJA

 • rekrutacja: od 18.06.2018 do 14.12.2018
 • ogłoszenie wyników rekrutacji: 19.12.2018 r.
MECHANIKA I BUDOWA MASZYN

 • rekrutacja: od 18.06.2018 r. do 19.12.2018 r.
 • ogłoszenie wyników rekrutacji: 21.12.2018 r.
TRANSPORT (Wydział Inżynieryjno-Ekonomicznym Transportu)
ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI
LOGISTYKA

 • rekrutacja: od 25.06.2018 do 26.09.2018 r.
 • ogłoszenie wyników rekrutacji: 01.10.2018 r.
NAWIGACJA
 • rekrutacja: od 18.06.2018 do 14.09.2018 r.
 • ogłoszenie wyników: 17.09.2018 r.
GEOINFORMATYKA
 • rekrutacja: od 18.06.2018 do 01.03.2019 r.
 • ogłoszenie wyników: 04.03.2019 r.
TRANSPORT (Wydział Inżynieryjno-Ekonomicznym Transportu)
ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI

 • rekrutacja: do 20.02.2018 r.
 • ogłoszenie wyników: 23.02.2018 r.
MECHANIKA I BUDOWA MASZYN

 • składanie dokumentów: 18.06.2018 r. do 17.09.2018
 • decyzje o przyjęciu wydawane są na bieżąco w ramach dostępnych limitów miejsc
TRANSPORT (Wydział Inżynieryjno-Ekonomicznym Transportu)

 • składanie dokumentów: do 12.02.2019 r.
 • decyzje o przyjęciu wydawane są na bieżąco w ramach dostępnych limitów miejsc.
NAWIGACJA

 • rekrutacja: 18.06.2018 do 14.12.2018
 • ogłoszenie wyników rekrutacji: 19.12.2018 r.
GEOINFORMATYKA

 • rekrutacja: 18.06.2018 do 21.09.2018
 • ogłoszenie wyników rekrutacji: 21.09.2018 r.
MECHANIKA I BUDOWA MASZYN

 • rekrutacja: 08.01.2018 r. do 30.11.2018 r.
 • ogłoszenie wyników rekrutacji: 07.12.2018 r.
ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI

 • rekrutacja: od 25.06.2018 do 26.09.2018 r.
 • ogłoszenie wyników 01.10.2018 r.