Najnowsze aktualności

 • Speed Meeting..

  13/Paź/2023

  Zapraszamy na szybkie, dynamiczne i … pyszne poznawanie się! Speed Meeting przy pizzy i napojach to...

 • Lista uznawanych certyfikatów..

  24/Kwi/2023

  Do naszej listy uznawanych certyfikatów języka angielskiego dodaliśmy EnglishScore, który mamy nadzieję...

UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE

Ubezpieczenie zdrowotne jest to ubezpieczenie w razie zachorowania, wypadku, urazu, zatrucia, stanu zagrożenia życia itp. 
Cudzoziemcy zobowiązani są do:
a) posiadania polisy ubezpieczeniowej na wypadek choroby lub następstw nieszczęśliwych wypadków na okres kształcenia w Polsce albo
b) posiadania Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego (jeśli są obywatelami Unii Europejskiej) lub
c) przystąpienia do ubezpieczenia w Narodowym Funduszu Zdrowia niezwłocznie po rozpoczęciu studiów - opcja zalecana!

Narodowy Fundusz Zdrowia (NFZ)

Jeśli nie posiadasz podróżnego ubezpieczenia medycznego po przyjeździe do Polski możesz ubezpieczyć się w Narodowym Funduszu Zdrowia (NFZ). Jest to powszechny system obowiązujący wszystkich obywateli Polski, który daje pełen dostęp do całej służby zdrowia (wizyty u lekarzy, dentystów, leczenie w szpitalu, badania i tym podobne). By móc korzystać z takiego ubezpieczenia, należy co miesiąc opłacać składkę ubezpieczenia, przy czym Uczelnia będzie opłacać składki za osoby pochodzenia polskiego (posiadające decyzję o polskim pochodzeniu wydaną przez polskiego konsula), lub osoby z ważną Kartą Polaka.
Żeby ubezpieczyć się w NFZ dobrowolnie należy:

1. Złożyć wypełniony wniosek w Zachodniopomorskim Oddziale NFZ.

Zachodniopomorski Oddział NFZ mieści się:
ul. Arkońska 45
71-470 Szczecin
[kontakt:  tel. +48 801 00 22 72 dla telefonów stacjonarnych, tel. +48 91 881 99 72 dla telefonów komórkowych i z zagranicy]

Cudzoziemcy, którzy nie są obywatelami Unii Europejskiej, składając wniosek o dobrowolne ubezpieczenie zdrowotne, powinni zabrać ze sobą:
 • paszport
 • dokument potwierdzający legalny pobyt na terenie Polski
 • legitymację studencką.
2. Udać się do Oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (ZUS), gdzie składa się druk ZUS ZZA (formularz jest dostępny tutaj).

Formularz należy wydrukować, podpisać i zanieść osobiście do:
Oddział Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (ZUS)
ul. Matejki 22
70-530 Szczecin

Tam też należy zapłacić pierwszą (i każdą następną, co miesiąc) składkę za ubezpieczenie, która dla studentów-cudzoziemców spoza UE wynosi 55,80 zł miesięcznie.

Składka za każdy miesiąc kalendarzowy opłacana jest w terminie do 15 dnia następnego miesiąca za miesiąc poprzedni (np. za kwiecień do 15 maja).

W Dziale ds. Obcokrajowców Politechniki Morskiej udzielimy Ci wszelkich informacji na temat ubezpieczenia oraz pomożemy Ci wypełnić wniosek. Zapraszamy!

Ubezpieczenie prywatne

Cudzoziemiec może również dobrowolnie ubezpieczyć się w innym zakładzie ubezpieczeniowym zarówno w Polsce jak i zagranicą. Ważne jest by, warunki tego ubezpieczenia obejmowały świadczenia w razie zachorowania, wypadku, urazu, zatrucia, stanu zagrożenia życia itp.

Przy Politechnice Morskiej w Szczecinie działa Przychodnia Portowa, oferując kompleksową opiekę medyczną i stomatologiczną. Mieści się ona na parterze Domu Studenckiego „Pasat”. Aby skorzystać z usług akademickiej przychodni, student musi mieć podpisaną umowę o przystąpieniu do Narodowego Funduszu Zdrowia. W przeciwnym razie (to znaczy jeśli student nie należy do NFZ) wizyta u lekarza będzie odpłatna (ok. 50 zł). Ponadto zapłaci on z własnej kieszeni za wszystkie dodatkowe badania i zabiegi a za wszytkie leki, jakie wykupi w aptece odpłatność wynosić będzie 100%.