Najnowsze aktualności

Kto potrzebuje zezwolenia na pracę w Polsce

Zatrudnienie na podstawie zezwolenia na pracę może podjąć cudzoziemiec z krajów spoza UE legalnie przebywający w Polsce na podstawie:

  1. wizy
  2. wizy Schengen lub innego dokumentu pobytowego wydanego przez inne państwo obszaru Schengen;
  3. zezwolenia na pobyt czasowy, przez cały okres ważności zezwolenia na pobyt;
  4. w ruchu bezwizowym;