Najnowsze aktualności

Jakość kształcenia

JAKOŚĆ KSZTAŁCENIA
Politechnika Morska w Szczecinie posiada Certyfikaty Uznania Morskich Jednostek Edukacyjnych w zakresie zgodności procesu kształcenia z wymaganiami kształcenia konwencji STCW (Standards of Training, Certification and Watchkeeping), która określa wymagania dotyczące wyszkolenia marynarzy. Oznacza to, że absolwenci Politechniki mogą uzyskać dyplom morski i podjąć pracę na statku w randze oficera w dowolnym miejscu na świecie. Natomiast wszystkie kierunki studiów (zarówno morskie jak i lądowe) prowadzone w Politechnice, które były weryfikowane przez Polską Komisję Akredytacyjną, otrzymały ocenę pozytywną.

Uczelnia stawia na nauczanie praktyczne. Nasi studenci w trakcie studiów odbywają praktyki na morzu i lądzie (w zależności od wybranego kierunku).

Więcej na temat jakości kształcenia (PL)