Najnowsze aktualności

 • Speed Meeting..

  13/Paź/2023

  Zapraszamy na szybkie, dynamiczne i … pyszne poznawanie się! Speed Meeting przy pizzy i napojach to...

 • Lista uznawanych certyfikatów..

  24/Kwi/2023

  Do naszej listy uznawanych certyfikatów języka angielskiego dodaliśmy EnglishScore, który mamy nadzieję...

FAQ

Międzynarodowe morskie świadectwo zdrowia to dokument, który potwierdza, że możesz pracować jako marynarz. Musi być ono zgodne w wymogami Konwencji STCW’78 oraz MLC 2006 a wystawić je mogą tylko uprawnieni do tego lekarze. Przed wystawieniem świadectwa musisz przejść szczegółowe badania (między innymi badanie krwi i moczu, rentgen klatki piersiowej, EKG, badanie wzroku i słuchu). Przejście tych badań jest bardzo ważne ponieważ są pewne choroby, które nie pozwolą Ci pracować w zawodzie marynarza. Warto to wiedzieć już przed rozpoczęciem studiów byś nie tracił czasu przygotowując się do zawodu, w którym nigdy nie będziesz mógł/mogła pracować. Zwróć uwagę, że w zależności od tego w jakim dziale statku będziesz pracować (dział pokładowy, maszynownia) zostaniesz skierowany na inne badania, dlatego poinformuj lekarza jaki kierunek studiów chcesz studiować. Listę uprawnionych lekarzy uzyskasz w administracji morskiej Twojego kraju lub w ministerstwie transportu lub innym zajmującym się gospodarką morską. Jeśli jesteś już w Polsce świadectwo zdrowia możesz uzyskać u tych lekarzy: https://www.ums.gov.pl/dokumenty-marynarzy/9-informacje/44-lekarze-uprawnieni-do-przeprowadzania-badan-profilaktycznych-marynarzy.html (w naszym mieście również możesz przejść wszystkie wymagane badania – koszt ok. 400 zł). Uwaga - międzynarodowe świadectwo zdrowia marynarza zgodne z STCW’78 i MLC 2006 wystawiane jest zawsze w języku narodowym i języku angielskim lub tylko w języku angielskim.
Studenci posiadający Kartę Pobytu Stałego mogą studiować bezpłatnie na studiach stacjonarnych prowadzonych w języku polskim. W przypadku kierunków prowadzonych w języku angielskim oraz studiów niestacjonarnych wnoszą taką samą opłatę jak obywatele polscy.

Uwaga zasada ta nie dotyczy osób, które mają kartę pobytu czasowego – w ich przypadku wymagana jest opłata za studia na zasadach obowiązujących cudzoziemców.
Studenci posiadający Kartę Polaka mogą studiować bezpłatnie na studiach stacjonarnych prowadzonych w języku polskim. W przypadku kierunków prowadzonych w języku angielskim oraz studiów niestacjonarnych wnoszą taką samą opłatę jak obywatele polscy.
Jeżeli w Twojej szkole średniej lub uczelni w której odbyłeś studia I stopnia wszystkie zajęcia były prowadzone w języku angielskim (uwaga nie chodzi tu o naukę języka obcego) to takie świadectwo jest dla nas wystarczającym dowodem znajomości języka angielskiego. Informacja o tym musi się jednak znaleźć na świadectwie ukończenia szkoły. W innych przypadkach musisz dostarczyć certyfikat potwierdzający znajomość języka angielskiego.
Terminy złożenia dokumentów na studia sprawdź w zakładce TERMINY REKRUTACJI.

Pamiętaj, że jeśli aplikujesz na studia po polsku do ostatniego dnia rekrutacji wszystkie Twoje dokumenty muszą się znaleźć w Uczelni w wersji papierowej. Dlatego jeżeli nie składasz ich osobiście tylko przesyłasz pocztą koniecznie zrób to z odpowiednim wyprzedzeniem. Tylko w przypadku studiów w języku angielskim Twoje dokumenty mogą być dostarczone w wersji elektronicznej.
Jeżeli nie znasz języka polskiego możesz studiować w Politechnice Morskiej w języku angielskim.

Jeżeli jednak chcesz studiować w języku polskim sugerujemy ci abyś jak najszybciej zaczął/ zaczęła naukę tego języka. Możesz np. skorzystać zlektoratów języka polskiego prowadzonych za granica. Abyś mógł rozpocząć studia powinieneś posługiwać się językiem polskim na poziomie B1. Na etapie rekrutacji wymagamy dowodu znajomości języka polskiego: możesz dostarczyć nam certyfikat Państwowej Komisji Poświadczenia Znajomości Języka Polskiego jako Obcego (sprawdź na www.certyfikatpolski.pl) lub oświadczyć że przystąpisz do egzaminu językowego przed rozpoczęciem zajęć (wrzesień) by to potwierdzić. Jeżeli zdecydujesz się na egzamin będziesz musiał wnieść opłatę w wysokości około 350 zł. W cenie egzaminu jest również udział w przygotowawczym kursie kultury polskiej organizowanym w Uczelni (wydarzenia towarzyszące takie jak zwiedzanie miasta i Uczelni, 140 godzin nauki języka). Jest to kurs dla osób, które znają już podstawy języka polskiego (są na poziomie A2) i przed rozpoczęciem zajęć chcą go poznać lepiej.
Twoje świadectwo ukończenia szkoły średniej lub dyplom ukończenia studiów pierwszego stopnia uzyskane zagranicą muszą zostać zalegalizowane to znaczy, że ich autentyczność musi zostać potwierdzona przez odpowiedni urząd. Jeśli kraj, w którym został wydany Twój dyplom lub świadectwo podpisał Konwencję Haską (z dnia 5/10/1961r.) znoszącą wymóg legalizacji zagranicznych dokumentów urzędowych, wystarczająca będzie legalizacja uproszczona w postaci uzyskania apostille (sprawdź gdzie możesz uzyskać apostille).

Natomiast jeśli Twój kraj nie przyjął Konwencji Haskiej będziesz musiał dokonać legalizacji swoich dokumentów w polskiej placówce konsularnej w tym państwie. Skontaktuj się z konsulatem i zapytaj o procedurę legalizacji dokumentów.
Tłumacz przysięgły – osoba zaufania publicznego, która specjalizuje się w przekładzie m.in. dokumentów procesowych, urzędowych i uwierzytelnianiu obcojęzycznych odpisów takich dokumentów oraz może poświadczać tłumaczenia i odpisy wykonane przez inne osoby. Do poświadczania tłumaczeń oraz poświadczania odpisów pism tłumacz przysięgły używa pieczęci, zawierającej w otoku jego imię i nazwisko oraz wskazanie języka, w zakresie którego ma uprawnienia, a w środku numer pozycji pod którą wpisany jest na liście tłumaczy przysięgłych. Wykaz wszystkich uznawanych w Polsce tłumaczy przysięgłych znajdziesz tutaj – część z nich pracuje poza granicami Polski.

Jeśli nie możesz skontaktować się z żadnym tłumaczem przysięgłym bezpośrednio, postaraj się znaleźć jakiekolwiek biuro tłumaczeń ponieważ co do zasady współpracują one z takimi tłumaczami.

Przykładowe BIURA TŁUMACZEŃ ze Szczecina, które współpracują z tłumaczami przysięgłymi:

Biura tłumaczeń ze Szczecina i ceny tłumaczeń przysięgłych

Nazwa biura tłumaczeńCena za 1 stronęwww
Biuro Tłumaczeń LEGATO RUS: 30-35 zł, UKR: 35-40 zł
CJO EFFEKT UKR/RUS: 35 zł
ADLER Biuro Tłumaczeń UKR/BLR: 50 zł, RUS: 40 zł
Biuro Tłumaczeń ILS UKR/BLR: 55 zł, RUS: 47 zł
Biuro Tłumaczeń UKR/RUS: 55-63 zł, BLR: 45-55 zł
Studia stacjonarne (inaczej nazywane dziennymi) różnią się od niestacjonarnych (nazywanych często zaocznymi) kilkoma czynnikami:

 1. OPŁATAMI. Studia niestacjonarne (zaoczne) są płatne dla wszystkich studentów. Studia stacjonarne (dzienne) są płatne dla studentów nieuprawnionych do studiowania na zasadach obowiązujących obywateli polskich. Wysokości opłat zostały opisane w zakładce OPŁATY ZA NAUKĘ.
 2. TERMINAMI ODBYWANIA ZAJĘĆ. Zajęcia na studiach stacjonarnych (dziennych) odbywają się od poniedziałku do piątku najczęściej między godziną 8:00 a 16:15. Zajęcia na studiach niestacjonarnych (zaocznych) odbywają się na dwa sposoby:
  a) kierunki lądowe (niepływające) - w weekendy (piątek – niedziela)
  b) kierunki morskie (pływające) - w czasie 10-tygodniowych sesji zjazdowych (na przykład od stycznia do marca trwają intensywne zajęcia a reszta roku jest wolna od zajęć na uczelni).
 3. UBIOREM. Studenci studiów stacjonarnych (dziennych) na kierunkach morskich (pływających) otrzymują mundury, które są strojem obowiązującym w czasie przebywania na Uczelni. Natomiast studenci studiów niestacjonarnych (zaocznych) kierunków morskich (pływających) oraz studenci wszystkich kierunków lądowych (niepływających) nie noszą mundurów.
 4. PROGRAMEM NAUCZANIA. Studenci studiów niestacjonarnych (zaocznych) mają mniej zajęć i mniej materiału do nauki niż studenci studiów stacjonarnych (dziennych).
 5. PRAKTYKAMI. Studenci kierunków morskich (pływających) na studiach stacjonarnych (dziennych) odbywają praktykę morską na wyznaczonych w tym celu semestrach (V i VII lub VI i VII). Studenci kierunków morskich na studiach niestacjonarnych mają obowiązek odbycia praktyki morskiej w każdym roku nauki. Natomiast studenci kierunków lądowych nie odbywają praktyk morskich lecz zwykłe, standardowe praktyki w przedsiębiorstwach działających w branży zbieżnej z ich kierunkiem kształcenia.