Fundusz „Solidarni z Ukrainą”

Akademia Morska w Szczecinie utworzyła specjalny fundusz o nazwie „Solidarni z Ukrainą”, z którego środki wypłacane będą studentom z Ukrainy w formie zapomóg.

Fundusz utworzono 24 marca 2022 r., aby wesprzeć studentów Akademii Morskiej w Szczecinie pochodzących z ogarniętej wojną Ukrainy. Dzięki środkom zgromadzonym w funduszu każdy student, który w wyniku prowadzonej wojny znalazł się w trudnej sytuacji materialnej i życiowej (np.: utrata dochodów, mieszkania, śmierć rodziców lub opiekunów) będzie mógł otrzymać maksymalnie do 2000 zł rocznie zapomogi, a w szczególnych przypadkach nawet 4000 zł. Wysokość przyznawanego wsparcia będzie rozpatrywana indywidualnie w zależności od sytuacji danej osoby. Otrzymane wsparcie jest zwolnione z podatku dochodowego od osób fizycznych

Fundusz zasilany jest ze środków finansowych ofiarowanych przez darczyńców: osób fizycznych, firm oraz innych instytucji i podmiotów. Każdy może wpłacić na ten cel dowolną kwotę. Każda złotówka ma znaczenie. Liczymy zwłaszcza na pracowników uczelni, naszych studentów z Polski, mieszkańców Szczecina, regionalne firmy, zagraniczne uczelnie morskie i ludzi morza z całego świata oraz wszystkich ludzi dobrej woli.

Proponowana forma pomocy ma charakter długofalowy. Darczyńcy mają pewność, że przekazane pieniądze trafią wyłącznie do osób, które ucierpiały w wyniku prowadzonej wojny w Ukrainie.

Przypomnijmy, w naszej uczelni studiuje 187 osób z Ukrainy w tym 18 to osoby niepełnoletnie

Wpłaty na fundusz przyjmowane są na konto:

  • 91 1240 6292 1111 0011 1247 3919
  • Akademia Morska w Szczecinie
  • ul. Wały Chrobrego 1-2, 70-500 Szczecin
  • Bank Pekao SA VII O/Szczecin

W tytule przelewu można wpisać: SOLIDARNI Z UKRAINĄ

Pieniądze można również wpłacić online poprzez naszą zbiórkę na portalu pomagam.pl. Co ważne, portal pomagam.pl nie pobiera prowizji od tej zbiórki. 100% wpłat przekazywanych jest naszym studentom.

Pierwotnie naszym calem było zebranie minimum 200 tys. zł do 30 września 2022. Jednak w pierwszym naborze, wnioski o wypłatę zapomóg złożyły 24 uprawnione osoby. Zatem, aby wypłacić każdemu średnio po 2000 zł, potrzebowalibysmy 48 tys. zł (w zaokrągleniu 50 tys. zł). Zmienilismy więc cel naszej zbiórki dostosowując go do rzeczywistych potrzeb naszych studentów i studentek. O postępach w zbiórce będziemy informować na bieżąco (minimum raz w tygodniu).Darczyńcy (aktualizacja: 21 czerwca 2022)

Darczyńcy (aktualizacja: 21 września 2022)

Osoba lub firmaKwota
Marco Service Sp. z o.o. 4000 PLN
Pomagam.pl - 20 darczyńców >>> 2481 PLN
CSL Sp. z o.o. 2000 PLN
A&A Shipping Co. Ltd. 1000 PLN
Morska Stocznia Remontowa Gryfia S.A. 1000 PLN
Scan Shipping Pol Sp. z o.o. 1000 PLN
Stanisław I. 1000 PLN
Wioletta S. 1000 PLN
Mirosław G. 600 PLN
Tomasz A. 500 PLN
Agnieszka D. 200 PLN
Grzegorz B. 200 PLN
Grażyna W. 150 PLN
Stefan J. 100 PLN

Do pobrania:

  • List otwarty Rektora do Prezesów i Dyrektorów regionalnych firm
  • Regulamin funduszu „Solidarni z Ukrainą”
  • Wniosek o przyznanie zapomogi z funduszu „Solidarni z Ukrainą”