Wakacyjny kurs języka polskiego

PODSTAWOWE INFORMACJE

 1. zajęcia: 140 godzin
 2. okres: 30 sierpnia – 22 września 2021
 3. cena: 1100 PLN
 4. poziom: kurs dla osób na poziomie A1 (od A1 do A2/B1)
 5. forma: kurs stacjonarny w Szczecinie lub zajęcia online (do wyboru)

SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE

KURS:

W kursie biorą udział wyłącznie osoby przyjęte warunkowo na pierwszy rok studiów w Akademii. Kurs jest doskonałą okazją do poznania nowych kolegów i koleżanek ze studiów, a także do poznania Szczecina, gdyż w każdą sobotę uczestnicy mają zapewnione wycieczki do ciekawych zakątków miasta.

Kurs obejmuje 140 godzin zajęć realizowanych w 3 tygodnie. Zgodnie z polskim systemem edukacyjnym, każda godzina zajęć trwa 45 minut. Zajęcia realizowane są od poniedziałku do soboty w wymiarze od 4h do 8h dziennie.

Program obejmuje naukę gramatyki oraz słownictwa języka polskiego, zajęcia poświęcone rozwijaniu pozostałych sprawności językowych (słuchanie i czytanie), a także rozwijaniu umiejętności komunikacji i interakcji ustnej oraz pisemnej. Kurs obejmuje również naukę słownictwa związanego z zawodem marynarza, transportem i logistyką oraz przedmiotami ścisłymi, takimi jak matematyka i fizyka. Zajęcia prowadzone są przez doświadczonych nauczycieli, absolwentów studiów magisterskich.

CENA:


Łączny koszt kursu wynosi 1100 PLN. W cenie kursu wliczone są koszty materiałów dydaktycznych i podręcznika, oraz dostęp do platformy e-Polish wspierającej naukę języka polskiego.

ZAPISZ SIĘ:

Osoba warunkowo przyjęta na studia, która chce przystąpić do kursu języka polskiego powinna wykonać następujące dwie czynności:

1. wypełnić ankietę: ANKIETA ONLINE

2. wpłacić kwotę 1100 zł na konto:
 • Nr rachunku bankowego: 24 1240 3927 1111 0010 8858 8550
 • IBAN: PL 24 1240 3927 1111 0010 8858 8550
 • SWIFT: PKOPPLPW
 • Właściciel rachunku / odbiorca: Akademia Morska w Szczecinie
 • Adres - 1 linijka: ul. Wały Chrobrego 1-2
 • Adres - 2 linijka: 70-500 Szczecin, Polska (Poland)
 • Nazwa banku: Bank Pekao SA VII O/Szczecin
 • Tytuł przelewu: „Kurs polskiego <Twoje imię i nazwisko>

Opłatę za udział w kursie należ wnieść przed rozpoczęciem kursu.

UWAGA!

W związku z tym, iż proponowany kurs ma jedynie charakter wspomagający naukę języka polskiego i nie przygotowuje do wymaganego egzaminu B1 a jedynie do poziomu A2/B1, zachęcamy do nauki języka polskiego we własnym zakresie. Warto zainwestować w dobry słownik, oglądać polskie filmy, słuchać polskich piosenek.

EGZAMIN SPRAWDZAJĄCY:

Egzamin jest obowiązkowy dla wszystkich cudzoziemców podejmujących naukę w języku polskim, którzy podczas rekrutacji nie dostarczyli certyfikatu państwowego potwierdzającego znajomość języka polskiego (o takiej konieczności powiadomiliśmy w decyzji o przyjęciu na studia).

Egzamin odbędzie się 24.09.2021 r. w formie testu online oraz rozmowy online z egzaminatorem.