Specjalne stypendium dla Białorusinów

Informujemy, że studenci z Białorusi pragnący studiować lub kontynuować studia w Akademii Morskiej w Szczecinie mogą ubiegać się o stypendium im. Konstantego Kalinowskiego.

Stypendystami Programu mogą być obywatele Białorusi nie posiadający obywatelstwa Rzeczypospolitej Polskiej i Karty Polaka, którzy w roku naboru lub roku poprzedzającym zostali relegowani z uczelni wyższych z przyczyn politycznych, a także absolwenci niezależnego Liceum Humanistycznego im. Jakuba Kołasa w Mińsku. Znajomość języka polskiego nie jest warunkiem uzyskania stypendium.

Studenci otrzymają stypendium w wysokości 1250 zł miesięcznie w przypadku studiów I stopnia (I-III rok studiów jednolitych) oraz 1500 zł na studiach II stopnia (IV i V rok studiów jednolitych). Stypendium wypłacane jest wyłącznie podczas pobytu na studiach w Polsce.

Więcej informacji wraz listą dokumentów, które należy złożyć do biura programu znajdą Państwo pod tym adresem:

https://studium.uw.edu.pl/wp-content/uploads/2020/08/Kalinowski-PL-2020-Program-I.pdf

Nabór wniosków odbywa się w trybie ciągłym od dnia 31 sierpnia 2020 do wyczerpania środków.