10% studentów AM to obcokrajowcy

Obecnie 340 studentów czyli około 10% wszystkich studentów AM to obcokrajowcy. Zdecydowana większość z nich pochodzi z Ukrainy i Białorusi i studiuje w języku polskim na zasadach odpłatności (tylko osoby posiadające Kartę Polaka studiują bezpłatnie). Oprócz studentów z Ukrainy i Białorusi, najliczniejszą grupą na kierunkach polskojęzycznych są studenci z Rosji i Czech (po 7 osób), Litwy (6 osób) oraz Słowacji (3 osoby). Oprócz ww. grupy, na studiach polskojęzycznych studiuje również jeden student z Kongo i jeden z Egiptu. Na studiach anglojęzycznych (łącznie na pierwszym i na drugim roku) najliczniejszą grupę obcokrajowców stanowią Ukraińcy (5 osób) oraz Turcy (4 osoby). Pozostali obcokrajowcy w grupach anglojęzycznych pochodzą z Bułgarii, Gruzji, Indonezji, Irlandii, Kanady, Kenii, Kongo, Nigerii, Pakistanu, Rosji, Szwecji i Włoch.

Dni adaptacyjne

 

Inauguracja roku akademickiego
 

Pierwszy raz na statku