Studiuj na kierunku finansowanym z UE!

ENGLISH РУССКИЙ

Akademia otrzymała 7 milionów PLN dotacji z funduszy UE na realizację projektu NOWE HORYZONTY. Projekt obejmuje m.in. otwarcie nowych kierunków studiów oceanotechnika i geoinformatyka (pod pewnymi warunkami bezpłatnych dla osób spoza UE!), zatrudnienie uznanych wykładowców z zagranicy, wyjazdy na zagraniczne staże dla nauczycieli, zagraniczne wyjazdy studyjne dla studentów, płatne staże dla absolwentów oraz wiele innych działań podnoszących jakość nauczania oraz komfort studiowania w Akademii.

Więcej informacji o każdym z ww. kierunków studiów, w tym:

  • informację o czasie trwania studiów i liczbie godzin,
  • programie studiów,
  • profilu absolwenta i możliwościach uzyskania pracy jako absolwent,
  • korzyściach płynących z finansowania ww. kierunków z funduszy unijnych,
można uzyskać klikając w poniższe linki:

Oceanotechnika (studia inżynierskie) – więcej informacji
Geoinformatyka (studia magisterskie) – więcej informacji