Pierwsza umowa z agencją rekrutacyjną na terenie Ukrainy

Uczelnia w dniu 6 września 2016 r. podpisała pierwszą umowę dotyczącą świadczenia usług związanych z rekrutacją studentów za granicą. Usługi te świadczone będą na terenie Ukrainy przez firmę o nazwie: „Konsultingowa kompania TerAssa” reprezentowaną przez Panią Natalię Terekhovą.

Studenci z zagranicy, którzy chcą studiować w Akademii Morskiej w Szczecinie mogą zatem wybrać jeden z dwóch sposobów przygotowania wymaganych dokumentów. Mogą przygotować je samodzielnie korzystając z instrukcji ujętej w zakładce Aplikowanie KROK PO KROKU, lub też mogą skorzystać z usług pośrednika, czyli właśnie agenta.

Agent, z którym Uczelnia podpisała umowę, ma między innymi obowiązek prowadzenia działań informacyjnych o ofercie Uczelni, dokonywania rzetelnej weryfikacji uwierzytelnionej dokumentacji kandydatów oraz dostarczenia pełnej dokumentacji kandydatów najpóźniej do dnia zakończenia procesu naboru na studia. Jednak bez względu na wybór sposobu złożenia dokumentów (samodzielnie lub za pośrednictwem agenta) należy pamiętać, że wszyscy kandydaci na studia traktowani są jednakowo.