Raport ewaluacyjny dot. projektu PRO-AM

Raport ewaluacyjny dot. projektu "PRO-AM – Profesjonalna promocja zagraniczna Akademii Morskiej w Szczecinie" finansowanego przez Narodową Agencję Wymiany Akademickiej.

Raport do pobrania w pliku PDF

Nowy projekt edukacyjny w Akademii Morskiej w Szczecinie - SMARTSEA

Akademia Morska w Szczecinie otrzymała dofinansowanie z programu ERASMUS+ do projektu SMARTSEA, który przez kolejne 3 lata będzie realizowała we współpracy z 10 partnerami z Europy.

Cele projektu

Projekt Surveying & MARiTime internet of thingS EducAtion (SMARTSEA) ma na celu opracowanie zaawansowanego interaktywnego, certyfikowanego kursu magisterskiego związanego z aplikacjami Maritime & Surveyor IoT (internet of things), które będą szkolić osoby z niezbędnymi umiejętnościami i wiedzą do pracy w rozwijającym się przemyśle "Smart Maritime & Surveying". Kurs został również sformułowany w celu stymulowania kompetencji przekrojowych, takich jak zwiększone poczucie inicjatywy i przedsiębiorczości. Kurs został zaprojektowany w taki sposób, aby odpowiadał standardom Europejskiego Systemu Transferu i Akumulacji Punktów (ECTS) w zakresie uznawania certyfikatów w całej UE.

Innowacyjny program nauczania obejmuje interaktywne metody nauczania i partnerstwa z ekspertami akademickimi i organizacjami morskimi w celu zapewnienia studentom solidnego zaplecza do rozpoczęcia owocnej kariery w przemyśle. Czas trwania kursu wynosi 8 miesięcy, plus 1 miesiąc doświadczenia w pracy na morzu, miesiąc po zakończeniu okresu nauczania. Podczas realizacji kursu programowane są 3 okresy mobilności. Przez pierwsze dwa (14-dniowe) okresy studenci i nauczyciele z jednej uczelni będą podróżować do drugiej i odwrotnie, aby uczestniczyć w dużych laboratoriach, gdzie jako trzeci okres (1 miesiąc) jest zarezerwowany dla szkolenia morskiego w miejscu pracy.

Chociaż kurs będzie prowadzony w języku angielskim, zapewnione zostaną lekcje języka lokalnego, aby umożliwić uczestnikom zanurzenie się w lokalnej kulturze podczas okresów wymiany. Kurs będzie otwarty dla każdego, kto posiada podstawowe wykształcenie w dziedzinie techniki morskiej, elektrycznej lub mechanicznej. Priorytet zostanie przyznany w zależności od wyników w nauce. W przypadku równoważnego poziomu akademickiego preferowani będą uczestnicy z mniej uprzywilejowanych środowisk społeczno-ekonomicznych (w tym uchodźcy, osoby ubiegające się o azyl i migranci).

Udział Akademii Morskiej w Szczecinie

Działania Akademii Morskiej w Szczecinie są silnie związane z projektem. Uczelnia posiada wieloletnie doświadczenie w szkoleniu i certyfikacji marynarzy w zakresie nawigacji, obsługi statków i korzystania z urządzeń nawigacyjnych.

Uczelnia posiada wiele symulatorów do szkolenia marynarzy, takich jak symulator manewrów, symulator ARPA, symulator statków LNG, symulator do modelowania wycieków oleju. Akademia Morska prowadzi również szkolenia ECDIS. Uczelnia posiada własny statek szkoleniowy, na którym odbywają się praktyki morskie zarówno dla nawigatorów, jak i mechaników.

Akademia będzie uczestniczyła w projektowaniu programów nauczania, przygotowywaniu materiałów dydaktycznych oraz opracowywaniu konfigurowalnych zestawów szkoleniowych dla laboratoriów. Będą oni odpowiedzialni za organizację operacyjną projektu mobilności studentów oraz zakwaterowanie studentów podczas ich letnich praktyk w Polsce.

Główna przyczyna powstania projektu

Internet rzeczy (Internet of Things – IoT) to sieć fizycznych "inteligentnych" urządzeń (mających zastosowanie na statkach, w pojazdach, budynkach, fabrykach itp.) wbudowanych w elektronikę, oprogramowanie, czujniki, siłowniki, które umożliwiają wzajemne połączenia między tymi urządzeniami i wymianę danych. W ciągu ostatnich 5 lat ta nowa technologia szybko się rozwinęła i znalazła zastosowanie, począwszy od osób, których urządzenia monitorują zdrowie i dobre samopoczucie, a skończywszy na producentach, którzy wykorzystują czujniki w celu optymalizacji konserwacji urządzeń i ochrony bezpieczeństwa pracowników.

Oczekuje się, że do 2025 r. IoT może osiągnąć łączny potencjalny wpływ na rynek w wysokości do 11,1 bln USD. Duże korporacje żeglugowe już teraz inwestują znaczne środki w umożliwienie stosowania technologii IoT w swojej flocie w celu poprawy przejrzystości, bezpieczeństwa i efektywności kosztowej poprzez optymalizację procedur, konserwacji i efektywności energetycznej. W ciągu najbliższych trzech lat właściciele statków wydadzą średnio po 2,5 mln USD na rozwiązania z zakresu IoT. Ponadto oczekuje się, że transformacja infrastruktury geodezyjnej statków za pomocą technologii IoT umożliwi przemysłowi żeglugowemu, władzom portowym lub agencjom ochrony środowiska przeprowadzenie inspekcji aktywów żeglugowych, struktur morskich, dróg wodnych i zapewnienie zgodności z różnymi normami i specyfikacjami. W przeciwieństwie do tego, formalne szkolenie w zakresie rozwoju, instalacji, usług, konserwacji i zrównoważonego rozwoju w dziedzinie żeglugi i geodezji śródlądowej jest w powijakach, szczególnie w Unii Europejskiej.

Termin rekrutacji przedłużony do 20.09.2019

Informujemy, że w Akademii Morskiej w Szczecinie przedłużono termin rekrutacji kandydatów na studia. Zatem osoby zainteresowane podjęiem nauki w Akademii wciąż mogą zgłaszać się na studia zarówno na kierunki morskie jak i lądowe. Oprócz najpopularniejszych kierunków takich jak: nawigacja, mechanika i budowa maszyn oraz logistyka, które co roku cieszą się dużą popularnością, w tym roku przygotowaliśmy nowości, z którymi warto się zapoznać.

Rekrutacja na studia I stopnia odbywa się obecnie na kierunkach:

 • mechanika i budowa maszyn
 • mechatronika
 • Informatyka (nowa specjalność - programowanie systemów multimedialnych!)
 • geodezja i kartografia
 • nawigacja
 • nawigacja – studia po angielsku
 • oceanotechnika
 • transport
 • logistyka
 • zarządzanie i inżynieria produkcji
 • zarządzanie – nowość
Na kandydatów na studia pierwszego stopnia czekamy do 20 września 2019 roku – wszystkich serdecznie zapraszamy!

20-21 czerwca - AM nie pracuje

Drodzy Kandydaci na studia w AMS!

Informujemy, że w dniach 20-21.06.2019 r. Akademia Morska w Szczecinie nie pracuje. Zapraszamy ponownie od 24.06.2019 r.

10% studentów AM to obcokrajowcy

Obecnie 340 studentów czyli około 10% wszystkich studentów AM to obcokrajowcy. Zdecydowana większość z nich pochodzi z Ukrainy i Białorusi i studiuje w języku polskim na zasadach odpłatności (tylko osoby posiadające Kartę Polaka studiują bezpłatnie). Oprócz studentów z Ukrainy i Białorusi, najliczniejszą grupą na kierunkach polskojęzycznych są studenci z Rosji i Czech (po 7 osób), Litwy (6 osób) oraz Słowacji (3 osoby). Oprócz ww. grupy, na studiach polskojęzycznych studiuje również jeden student z Kongo i jeden z Egiptu. Na studiach anglojęzycznych (łącznie na pierwszym i na drugim roku) najliczniejszą grupę obcokrajowców stanowią Ukraińcy (5 osób) oraz Turcy (4 osoby). Pozostali obcokrajowcy w grupach anglojęzycznych pochodzą z Bułgarii, Gruzji, Indonezji, Irlandii, Kanady, Kenii, Kongo, Nigerii, Pakistanu, Rosji, Szwecji i Włoch.

Dni adaptacyjne

 

Inauguracja roku akademickiego
 

Pierwszy raz na statku
 

Studiuj na kierunku finansowanym z UE!

ENGLISH РУССКИЙ

Akademia otrzymała 7 milionów PLN dotacji z funduszy UE na realizację projektu NOWE HORYZONTY. Projekt obejmuje m.in. otwarcie nowych kierunków studiów oceanotechnika i geoinformatyka (pod pewnymi warunkami bezpłatnych dla osób spoza UE!), zatrudnienie uznanych wykładowców z zagranicy, wyjazdy na zagraniczne staże dla nauczycieli, zagraniczne wyjazdy studyjne dla studentów, płatne staże dla absolwentów oraz wiele innych działań podnoszących jakość nauczania oraz komfort studiowania w Akademii.

Więcej informacji o każdym z ww. kierunków studiów, w tym:

 • informację o czasie trwania studiów i liczbie godzin,
 • programie studiów,
 • profilu absolwenta i możliwościach uzyskania pracy jako absolwent,
 • korzyściach płynących z finansowania ww. kierunków z funduszy unijnych,
można uzyskać klikając w poniższe linki:

Oceanotechnika (studia inżynierskie) – więcej informacji
Geoinformatyka (studia magisterskie) – więcej informacji


Film o Akademii

Zapraszamy do obejrzenia filmu promocyjnego o naszej Uczelni skierowanego do zagranicznych studentów. Film powstał we współpracy ze studentami, którzy wystąpili w filmie jako aktorzy. Podczas realizacji zdjęć było naprawdę wesoło i wszyscy mieliśmy dużo zabawy. Staraliśmy się, aby film był ciekawy. Zrealizowaliśmy m.in. ujęcia podwodne, z użyciem drona a w laboratorium CIRM zrobiliśmy nawet wiatr i deszcz. Zdarzały się też nieoczekiwane momenty jak na przykład „awaria” jednej z żaglówek, która w efekcie zdryfowała w trzciny i trzeba było ratować jej załogą (dlatego w filmie zamiast dwóch żaglówek jest tylko jedna). Kilka scen wyszło nam jednak całkiem dobrze.

Przy okazji, chcielibyśmy serdecznie podziękować wszystkim osobom, które pomogły nam w realizacji tego przedsięwzięcia. Dzięki Wam mogliśmy zrealizować zdjęcia w kilku laboratoriach, na statku, strzelnicy, sali gimnastycznej oraz pływalni. Dziękujemy również Chórowi AM, który wystąpił w jednej za scen.

Film został przygotowany z inicjatywy Działu ds. Obcokrajowców i Wymiany Międzynarodowej. Aby go obejrzeć, należy kliknąć poniższe zdjęcie. Zapraszamy!

Pierwsza umowa z agencją rekrutacyjną na terenie Ukrainy

Uczelnia w dniu 6 września 2016 r. podpisała pierwszą umowę dotyczącą świadczenia usług związanych z rekrutacją studentów za granicą. Usługi te świadczone będą na terenie Ukrainy przez firmę o nazwie: „Konsultingowa kompania TerAssa” reprezentowaną przez Panią Natalię Terekhovą.

Studenci z zagranicy, którzy chcą studiować w Akademii Morskiej w Szczecinie mogą zatem wybrać jeden z dwóch sposobów przygotowania wymaganych dokumentów. Mogą przygotować je samodzielnie korzystając z instrukcji ujętej w zakładce Aplikowanie KROK PO KROKU, lub też mogą skorzystać z usług pośrednika, czyli właśnie agenta.

Agent, z którym Uczelnia podpisała umowę, ma między innymi obowiązek prowadzenia działań informacyjnych o ofercie Uczelni, dokonywania rzetelnej weryfikacji uwierzytelnionej dokumentacji kandydatów oraz dostarczenia pełnej dokumentacji kandydatów najpóźniej do dnia zakończenia procesu naboru na studia. Jednak bez względu na wybór sposobu złożenia dokumentów (samodzielnie lub za pośrednictwem agenta) należy pamiętać, że wszyscy kandydaci na studia traktowani są jednakowo.

Skorzystaj z pomocy opiekuna w ramach programu WITAMY w POLSCE!

Program skierowany jest do obcokrajowców podejmujących studia w Akademii Morskiej w Szczecinie. Zatem jeśli zostałeś przyjęty na studia i chcesz otrzymać wsparcie naszego studenta lub studentki z wyższego rocznika to jest to program kierowany właśnie do Ciebie.

Co można zyskać?

Student lub studentka z wyższego rocznika pomoże Ci w okresie adaptacyjnym. Pokaże miasto, wyjaśni jak działa Uczelnia, pomoże w integracji ze środowiskiem studentów. Będziemy się starać, abyś otrzymał / otrzymała pomoc od osoby studiującej na tym samym kierunku studiów i/lub mającej podobne zainteresowania, dzięki czemu będzie Wam łatwiej znaleźć wspólne tematy.

Czy każda osoba zainteresowana programem otrzyma wsparcie?

Studenci wyższych roczników zgłaszają się do programu z własnej woli w ramach wolontariatu. Obecnie jest ich kilkanaścioro. Jeśli chętnych do skorzystania z pomocy wolontariuszy będzie więcej, to może się zdarzyć, że nie wszyscy to wsparcie otrzymają.

Jak się zapisać?

Wszystkie osoby przyjęte na studia otrzymają e-mail z zaproszeniem do programu. Osoby, które zdecydują się skorzystać z pomocy naszych wolontariuszy zostaną poproszone o przesłanie e-mailem krótkiej informacji o swoich zainteresowaniach. Niezwłocznie poinformujemy Cię, czy mamy dla Ciebie odpowiedniego wolontariusza. Jeśli tak, to przekażemy twój email odpowiedniej osobie (wolontariuszowi) abyście mogli się skontaktować, ustalić termin spotkania, zakresu pomocy itp.