MANAGEMENT AND PRODUCTION ENGINEERING

The studies last 1,5 years (3 semesters). One specialisation is available within this programme:

  • Logistics and Management in European Transport System

A graduate of this field of study is awarded the degree of magister inżynier (corresponding to Master of Engineering). The person is prepared to perform managerial and executive functions in production and service enterprises in the TFL (transport, freight, logistics) sector, with particular emphasis on maritime economy enterprises. The graduate is also prepared to manage logistics processes in the European transport system and manage integrated transport.

MECHANIKA I BUDOWA MASZYN

Studia trwają 2 lata (2 sesje zjazdowe po 10 tygodni każda). W ramach kierunku realizowana jest specjalność:

  • budowa i eksploatacja morskich systemów energetycznych.
Absolwent tego kierunku posiada tytuł magistra inżyniera. Może pełnić funkcję oficera w załodze maszynowej statków morskich, być zatrudniony w stoczniach remontowych oraz w działach utrzymania ruchu takich przedsiębiorstw jak: elektrociepłownie, papiernie, huty, porty, oczyszczalnie ścieków, przepompownie. Może być zatrudniony w zakładach wytwarzania, przesyłu i dystrybucji energii oraz w przedsiębiorstwach energetyki odnawialnej, nadzoru eksploatacji siłowni wiatrowych morskich i lądowych, w zakładach produkujących urządzenia elektryczne, elektrowniach i elektrociepłowniach, firmach produkujących konstrukcje wsporcze, osprzęt, urządzenia i układy izolacyjne.

NAWIGACJA

Studia trwają 2 lata (2 sesje zjazdowe po 10 tygodni każda). W ramach kierunku realizowana jest specjalność:

  • transport morski,
Absolwenci tego kierunku posiadają tytuł magistra inżyniera. Są przygotowani do pracy w charakterze oficerów pokładowych na statkach morskich i śródlądowych, w przedsiębiorstwach związanych z żeglugą międzynarodową. Mogą znaleźć zatrudnienie w służbach i flocie handlowej o wysokim stopniu specjalizacji, flocie połowowej, statkach pasażerskich, statkach offshore zabezpieczających pola naftowe, na wieżach wiertniczych i produkcyjnych, na nowoczesnych statkach specjalistycznych, hydrograficznych i badawczych. Mogą także zasilać lądowe służby eksploatacyjne, techniczne, administrację morską, instytucje klasyfikacyjne i służbę SAR.